İletişim

İletişim

Kaynakça ve Faydalı Linkler

  • Arabuluculuk Daire Başkanlığı
  • Mahkeme Temelli Arabuluculuk Hizmetleri El Kitabı
  • İş Hukukunda Arabuluculuk Uzmanlık Eğitimi
    Kaynak Kitabı
  • Temel Arabulucuk Eğitimi Katılımcı Kitabı