Avukatlık ve Danışmanlık

Hizmetlerimiz

Büromuzca sunulan avukatlık hizmetlerden bazıları;

 • Kişi veya kurumlar adına dava yada  icra takiplerinin açılması ve yürütülmesi,
 • Ceza yargılamasının soruşturma ve kovuşturma aşmalarında müdafilik ve avukatlık hizmetlerinin sunulması,
 • Müvekkillerin her tür resmi makam ve yargı organları önünde temsil edilmesi,
 • İddia, savunma, dava ve cevap dilekçelerinin tanzim edilmesi,
 • Kararların bölge adliye ve yüksek mahkemeler nezdinde istinaf ve temyizi,
 • Yargı kararlarının infazının sağlanması,
 • Alacak takipleri için icra dosyalarının hazırlanması ve yürütülmesi,
 • Mahkeme öncesi veye dava içi, arabuluculuk dahil alternatif uyuşmazlık yollarına başvurulması, faaliyetlerde müvekkilin temsil edilmesi,

Başlıca faaliyet alanlarımız ;

 • İş Hukuku
 • İcra Hukuku
 • Gayrimenkul Hukuku
 • Ceza Hukuku
 • İflas ve Konkordato Hukuku
 • Ticaret Hukuku
 • Aile Hukuku
 • Miras Hukuku
 • İdare Hukuku
 • Medya ve İletişim Hukuku
 • Fikri ve Sınai Mülkiyet Hukuku
 • Şirketler Hukuku
 • Sözleşmeler Hukuku
 • Vatandaşlık Hukuku
 • Bankacılık ve Finans Hukuku
 • Rekabet Hukuku

Büromuzca sunulan danışmanlık hizmetlerden bazıları;

 • Açılmış olan dava dosyalarının incelenmesi,
 • Hukuki sorunlarla ilgili belgelerin dava öncesi incelenmesi ve önleyici hukuk hizmeti kapsamında ortaya çıkması muhtemel sorunlar ile ilgili hukuki görüş ve öngörülerin paylaşılması,
 • Sözleşmelerin hazırlanması, revize edilmesi ve incelenmesi,
 • Hakların konurması adına ihtarnameler hazırlanması ,
 • Mevcut uyuşmazlıklar hakkında hukuki mütalaa hazırlanması,
 • Şirketlerin idari yapılanmasının hukuka uygunluğunun denetlenmesi, önlemlerin alınmasına yönelik tavsiyelerin hazırlanması ve ihtiyaç halinde şirket çalışanlarına yönelik eğitim seminerlerinin düzenlenmesi,
 • Muhtemel işçi işveren uyuşmazlıklarına yönelik özellikle işçi özlük dosyalarının düzenlenmesi ile iş sözleşmelerinin feshi gibi önemli konularda şirketlerin bilgilendirilmesi ve önleyici faaliyetlerin hayata geçirilmesi,
 • Şirketler veya kişiler arasında yapılacak toplantılara iştirak edilmesi,
 • Hukuki ilişkilerin mevzuat değişikliklerine göre revize edilmesi,
 • Müvekkillerimize hukuğun her alanında ihtiyaç ve önceliklerine yönelik çözümler üretilmesi

Hukuki danışmanlık hizmetimiz şirketler veya şahıslara yıllık veya aylık danışmanlık hizmeti olarak verilebildiği gibi, saatlik veya bir defaya mahsus bir konu ile sınırlı olmak üzere de verilebilmektedir.

Büromuzca size sunulan hukuki danışmalık hizmetlerinden yüz yüze görüşme, telefon, mail  veya telekonferans yollarıyla faydanalabilmeniz mümkündür.